कक्षा २ नतिजा

https://chandrodayamabi.edu.np/public/images/users/thumbnails/logo_square_new-1622646164.png
By चन्द्रोदय एड्मिन
On Jun 02, 2021
Results > Final Result 2077

नोटः प्रकाशित नतिजामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय विद्यार्थी लगाएत सबै विद्यार्थीहरुको नतिजा Rank अनुसार राखिएको छ र मार्कसीट विद्यालय खुलेपछि उपलब्ध गराईनेछ । साथै नतिजा स्थगीत भएको र अन्य कुनै समस्या भएमा विद्यालय खुलेपछि सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 


Do you want to enroll at our School? Get in touch!

Contact Us