पुस्तक वितरण सम्बन्धमा

उपर्युक्त विषयमा हाल विश्वब्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द रहेको र खुलिनसकेको यस विषम परिस्थितिमा यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र २०७७ सालको पाठ्यपुस्तक सामाजिक दुरी कायम गरी वितरण गरिने भएकोले तपसिल बमोजिमका मिति र समयमा पाठ्यपुस्तक बुझिलिनका लागि विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्पुर्ण अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरुमा अनुरोध छ ।

तपसिलः

क्र.सं. कक्षाहरु पुस्तक वितरण मिति समय
१ देखि ६ सम्म २०७७ जेठ २८ गते विहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म
७ देखि ८ सम्म २०७७ जेठ २९ गते विहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म
९ देखि १० सम्म २०७७ जेठ ३० गते विहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म

 

नोटः छुटपुट भएका विद्यार्थीहरुको हकमा जेठ ३२ गते सोहि समयमा वितरण गरिनेछ ।

सम्पर्कको लागिः ९८४५८००९७७, ९८६३५५५४१०, ९८४५०२८८६४


Do you want to enroll at our School? Get in touch!

Contact Us