Dynamic Courses
Amazing Teachers
Great Support
Important

Our Notice Board

https://chandrodayamabi.edu.np/public/images/users/thumbnails/logo_square_new-1622646164.png
शैक्षिक सत्र २०७७ को नतिजा प्रकाशन (बाकीँ)

यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र २०७७ सालको बार्षिक परीक्षाको नतिजा विश्वव्यापी रुप लिएको COVID-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा हामी सबै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा...

चन्द्रोदय एड्मिन
https://chandrodayamabi.edu.np/public/images/users/thumbnails/logo_square_new-1622646164.png
शैक्षिक सत्र २०७७ को नतिजा प्रकाशन

यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र २०७७ सालको बार्षिक परीक्षाको नतिजा विश्वव्यापी रुप लिएको COVID-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा हामी सबै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा...

चन्द्रोदय एड्मिन
https://chandrodayamabi.edu.np/public/images/users/thumbnails/logo_square_new-1622646164.png
पुस्तक वितरण सम्बन्धमा

उपर्युक्त विषयमा हाल विश्वब्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द रहेको र खुलिनसकेको यस विषम परिस्थितिमा यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र २०७७...

चन्द्रोदय एड्मिन
https://chandrodayamabi.edu.np/public/images/users/thumbnails/logo_square_new-1622646164.png
शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा प्रकाशन

यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र २०७६ सालको बार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा विश्वव्यापी रुप लिएको COVID-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा हामी सबै...

चन्द्रोदय एड्मिन

Do you want to enroll at our School? Get in touch!

Contact Us